UDOSTĘPNIJ

Unieważnienie kredytu Banku Millennium S.A.

2021-10-05

Ekspresowym tempem rozpatrywania spraw frankowych po raz kolejny wykazał się Katowicki Sąd Okręgowy. W tutejszym Sądzie sędziowie nie czekają na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani na uchwały Sądu Najwyższego, tylko sprawnie i profesjonalnie wykonują swoją pracę!

Nieważność kredytu!

23 września 2021 r. SSO Joanna Głogowska, ustaliła nieważność Umowy o kredyt hipoteczny w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II C 1140/20. Dodatkowo bank został obciążony w całością kosztami postępowania sądowego w tym kosztami zastępstwa procesowego.

W ramach postępowania została wyznaczona tylko jedna rozprawa, podczas której przesłuchano Powodów. Sąd oddalił większość wniosków dowodowych zgłaszanych przez bank uznając je za nieprzydatne dla rozstrzygnięcia danej sprawy, w tym przesłuchania świadków którzy bezpośrednio nie brali udziału w procesie kredytowym. Sąd uznał że ich przesłuchanie jest bezprzedmiotowe, gdyż nie mają oni żadnej wiedzy odnośnie dopełniania przez pracowników pozwanego obowiązków informacyjnych. Sąd uznał także że nie ma konieczności powoływania biegłego sądowego od spraw rachunkowości, gdyż wzajemne rozliczenie stron związane z ustaleniem nieważności umowy jest dla sądu jasne i klarowne, zwłaszcza w oparciu o zaświadczenie wystawione przez pozwany bank odnoszące się do historii kredytowej stron. Dzięki tym czynnością udało się tym samym uniknąć długiego postępowania dowodowego, co w sposób znaczny wpłynęłoby na wydłużenie czasu postępowania sądowego.

Warto podkreślić, iż w ramach przedmiotowego sporu sąd zgodził się w pełni z argumentami prezentowanymi przez naszą kancelarię. Umowa frankowa została unieważniona.

W ustnych motywach sędzia Sądu Okręgowego Pani Joanna Głogowska wskazała że umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z Bankiem Millennium S.A. obarczona jest postanowieniami niedozwolonymi, tzw. klauzulami abuzywnymi. Począwszy od klauzuli indeksacyjnej, a na tabelach kursowych banku kończąc. Naruszały one prawa powodów, doprowadziły także do całkowitej nierówności stron umowy kredytowej. Sąd wskazał że ich wyłączenie z „umowy frankowej” winno skutkować upadkiem całej umowy i jej unieważnieniem, gdyż nie będzie ona mogła w dalszym ciągu obowiązywać w obrocie prawnym. Co niezwykle ważne o nieważności umowy sąd rozstrzygnął w sentencji wyroku. Rozwiązanie takie jest bezsprzecznie bardzo korzystne  dla Frankiewiczów.

Brak równości i ekwiwalentności pozycji stron umowy kredytowej.

Ponadto podczas ustnego uzasadnienia wyroku, sąd wskazał że w dacie udzielania kredytu wysokość tego kredytu nie była powodom znana, gdyż nieznany był im kurs CHF zastosowany przez bank, a co za tym idzie brak było jednego z niezbędnych elementów które zawierać musi umowa kredytu hipotecznego. Powodowie niebyli należycie pouczenie, nie byli informowani o potencjalnym ryzyku, oraz ewentualnych konsekwencjach wzrostu kursu wartości CHF. Pozwany bank opierał się na swoim wzorcu umownym, ani to należycie z powodami omówionym, ani indywidualnie z nimi uzgodnionym. I miedzy innymi choćby te argumenty zdaniem Sądu przemawiają za unieważnieniem umowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

Przegrana Banku Millenium S.A. przed Sądem Okręgowego w Katowicach pokazuję że  procedowanie w tak zwanych sprawach frankowych może być sprawne i relatywnie dość szybkie, a Katowicki Sąd pokazuję że pomimo skomplikowania naszej procedury cywilnej, brakiem kadrowym sędziów zdecydowania można postepowanie prowadzić w taki sposób, aby nie ocierało się one o przewlekłość postepowania. Tamtejszy Sad Okręgowy powinien być podawany jako chlubny przykład sądownictwa w naszym kraju!

Sprawę prowadzili:

adwokat Dawid Karolczyk oraz radca prawny Michał Grabek.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy