UDOSTĘPNIJ

W sprawie przeciwko mBank SA wygrywamy kolejny raz

2022-04-22

Ostatnie tygodnie przyniosły kolejne sukcesy naszej kancelarii. Wygrywamy regularnie, dostarczając naszym Klientom wysokie zwroty. Tym razem unieważniona została umowa kredytu frankowego zawarta z mBankiem „Multiplan”, należąca do tzw. umów starego portfela. Sprawdź, jakie klauzule abuzywne zawiera i przekonaj się, że warto pozwać bank niezwłocznie.

Klauzule abuzywne w umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” – pozew przeciwko mBankowi

Korzystne rozstrzygnięcia w sprawach przeciwko mBankowi opierają się przede wszystkim na klauzulach abuzywnych, które znalazły się w przedstawianych do podpisu przez instytucję wzorcach. Główne zarzuty odnoszą się do zapisów w zakresie:

  • Ustalenia w umowie kwoty kredytu wyrażonej w walucie waloryzacji z zastrzeżeniem, że kwota ta ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. W umowach wskazywano, że wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w treści zapisu.
  • Przeliczenia rat – w umowie wskazywano, że raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z określonej godziny.

Już tylko wskazane postanowienia sprawiły, że frankowicze w chwili zawierania umowy nie mieli świadomości co do rzeczywistego zakresu zobowiązania. Bank mógł dowolnie ustalać wysokość oprocentowania, a całość ryzyka została przeniesiona na konsumentów. Tym samym nie można powiedzieć, że umowa kredytu została ważnie zawarta.

Co udało nam się osiągnąć przed sądem?

W postępowaniu sądowym udało nam się uzyskać rozstrzygnięcie korzystne dla frankowiczów. Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2022 roku wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2705/21 ustalono, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawarta z poprzednikiem prawnym mBanku jest nieważna.

Dzięki temu zasądzono od pozwanego na rzecz powodów kwotę 106 692,39 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty. Frankowicze zyskali również korzystne rozstrzygnięcie w zakresie kosztów procesu – bank musi im zwrócić kwotę 6434 złote z tego tytułu.

Czy warto pozwać mBank?

Aktualnie frankowicze wygrywają zdecydowaną większość spraw. Również w stosunku do mBanku nie ma wątpliwości, że sądy stoją po stronie kredytobiorców. Pozwanie banku z pomocą doświadczonych profesjonalnych pełnomocników z naszej Kancelarii daje Ci pewność, że wykorzystujesz wszystkie szanse, jakie przed Tobą stoją. Jesteśmy skuteczni, a wszystkie procesy prowadzimy sprawnie.

W niniejszej sprawie pozew przeciwko mBankowi złożono 20 kwietnia 2021 roku, a rozstrzygnięcie korzystne dla frankowiczów zostało wydane dokładnie rok później. Dodatkowo mBank nie podniósł zarzutu zatrzymania ani potrącenia. Kredytobiorcy uwolnili się od zobowiązania, nie tracąc czasu ani nerwów na samodzielne prowadzenie postępowania.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu