UDOSTĘPNIJ

Wygrywamy z Bankiem Credit Agricole S.A. w niecałe 6 miesięcy!

2021-11-17

Sąd Okręgowy w Katowicach już wielokrotnie udowodnił, iż sprawy frankowe mogą być rozstrzygane niezwykle szybko. Jednak co najważniejsze z rewelacyjnym efektem dla Klientów naszej Kancelarii. Tym razem na sali sądowej poległ Bank Credit Agricole S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a całe postepowanie przed Sadem pierwszej instancji trwało niecałe  6 miesięcy! Katowicki Sad Okręgowy zaczyna wyznaczać nowe standardy, które miejmy nadzieje zostaną także zaimplementowane do innych Sądów Okręgowych działających w naszym kraju!

Dnia 28 października 2021 r. w sprawie prowadzonej, przed Sądem Okręgowym w Katowicach, pod sygn. akt  II C 378/21 SSO Adrianna Wziętal wydała wyrok ustalający nieważność Umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych, zawartej w roku 2008, z Lukas Bankiem, poprzednikiem Banku Credit Aricole S.A., zasądziła na rzecz powodów wpłacone przez nich podczas realizacji umowy kredytowej, do pozwanego banku kwoty pieniędzy, jednak po zarachowaniu wypłaconych przez bank środków finansowych, a więc przy zastosowaniu teorii salda. Sąd w całości obciążył także pozwany bank kosztami postepowania sądowego, oraz zasądził na rzecz powodów koszty zastępstwa procesowego w wysokości 10 800 zł.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego, przygotowanej przez dawny Lukas Banku, której draft, niewątpliwie przez adwokatów i radców prawnych zajmujących się sprawami kredytów frankowych, uważany jest za jeden z trudniejszych i bardziej problematycznych, a więc i satysfakcja z korzystnego wyniku jest niewątpliwie większa.

Równie ważne, jak to iż sprawa zakończyła się niezwykle szybko i  była prowadzona nad wyraz sprawnie, o nieważności umowy „frankowej” Sąd rozstrzygnął w sentencji wyroku. Pozwoli to „frankowiczom” na łatwiejsze pozbycie tego toksycznego produkty finansowego. Doprowadzi także do jednoznacznego i sprawnego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy frankowiczami a bankiem.

Bardzo cieszy nas fakt, iż wyrok został wydany w terminie zaledwie niecałych 6 miesięcy od wniesienia pozwu, co biorąc pod uwagę polskie realia szybkości działania wymiaru sprawiedliwości, jest nie lada wyczynem. I tu po raz kolejny można tylko wychwalać sprawność działania Katowickiego Sądu Okręgowego, i jego zdecydowanie pro-frankowiczowe orzecznictwo!

Dodatkowo warto wspomnieć także iż wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, a w sprawie został przeprowadzony tylko jeden termin rozprawy! Sąd w ramach postępowania dowodowego dopuścił dowód z przesłuchania kredytobiorców. Jednocześnie oddalonych zostało szereg wniosków dowodowych wnoszonych przez bank. Dla sprawności procedowania w sprawach frankowych podjęcie takiej decyzji ma kluczowe znaczenie. Strategia banków niewątpliwie ma także na celu, przedłużenie i skomplikowanie postępowania sądowego, żeby ewentualne konsekwencję z negatywnych wyroków wypływające od pozwanych banków oddalić, a następnie rozłożyć je w czasie. Dlatego pełnomocnicy banku, zgłaszają szereg dowodów nie mających znaczenia dla prowadzonej danej sprawy, co sprawia także że jednym z celów zespołu adwokatów i radców prawnych naszej Kancelarii jest niwelowanie tego rodzaju prób i przekonanie sędziego do prowadzenia postępowania dowodowego tylko w niezbędnym zakresie, co prowadzi właśnie do wyrokowania w niecałe 6 miesięcy, od dnia złożenia pozwu!

W związku z powyższym Sąd ustalił, iż Umowa pseudofrankowa jest nieważna.

Reasumując, niniejsza sprawa po raz kolejny  w jasny sposób obrazuje, iż prawo stoi po stronie frankowiczów. Dodatkowo wyroki w sprawach frankowych mogą być wydawane niezwykle sprawnie, jednak kluczowa jest tu rola prawników występujących po stronie kredytobiorców, ich znajomość realiów i wybór najlepszego dla kredytobiorców „frankowiczów” jak najbardziej optymalnej strategii działania. Znajomość realiów panujących w poszczególnych Sądach Okręgowych.

Sprawę prowadzili: adwokat Dawid Karolczyk oraz radca prawny Michał Grabek.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatówi radców pranych, niosących pomoc frankowiczom,  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy